BẢO VỆ MỤC TIÊU DI ĐỘNG

BẢO VỆ MỤC TIÊU DI ĐỘNG

BẢO VỆ MỤC TIÊU DI ĐỘNG

BẢO VỆ MỤC TIÊU DI ĐỘNG

Ngày đăng: 14/11/2022 09:19 PM

Bảo vệ mục tiêu di động - Hoàng Phúc luôn cam kết bảo vệ an toàn tuyệt đối cho hàng hóa từ khâu giao nhận đến quá trình vận chuyển; quá trình vận chuyển phải đảm bảo giữ được nguyên mẫu mã và niêm phong kẹp chì trong quá trình vận chuyển. Giữ bí mật không được tiết lộ tên hàng, số lượng, thời gian xuất phát, thời gian mà hàng hóa đến nơi. Vận chuyển phải đúng lộ trình trong kế hoạch, không được thay đổi tùy tiên. Không chỉ đề phòng trộm cắp mà phải an toàn không rách, vỡ bể. Bốc xếp hàng cần phải có sự giám sát của người có trách nhiệm theo đúng kế hoạch. Yêu cầu lực lượng phải có được điện thoại liên lực của các cơ quan chính quyền địa phương nơi mà việc áp tải tiền, hàng hóa đặc biệt đi qua. Để hỗ trợ khi cần thiết.
Zalo
Hotline